Dönüşüm Yüksekte Çalışma Eğitim Merkezi

Merdivenlerde Güvenli Çalışma Eğitimi

Merdivenlerde Güvenli Çalışma Eğitimi

Her çeşit merdiven ile erişim yapılacak olan her türlü çalışma alanına iniş ve çıkışlarda, merdivenlerin nasıl konumlandırılacağı, nasıl kullanılacağı, güvenli iniş-çıkış yöntemleri ile merdiven üzerinde güvenli çalışma yöntemleri hakkında bilgi verilmektedir.

Bu eğitim sonunda katılımcılar yapacakları işlere uygun olan seyyar merdivenleri daha kolay seçmekte merdivenler ile ilgili oluşabilecek riskleri daha kolay tespit edebilmektedirler. Sabit merdivenlerde ise hangi güvenlik önlemlerinin alınması gerektiği konusunda bilgi sahibi olur. Bu kapsamda daha güvenli bir çalışma ortamı oluşmasında rol oynamaktadırlar.